Tham dự buổi lễ có GS.TS. Trần Đức Viên – Chủ tịch Hội đồng Học viện, GS.TS. Phạm Văn Cường – Phó Giám đốc Học viện cùng các đồng chí là Đảng ủy viên, Thường trực HĐHV, Chủ tịch Công đoàn Học viện, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, Trưởng và Phó trưởng các khoa, các đơn vị chức năng, Trưởng các Viện, Trung tâm, Công ty trong Học viện cùng 14 thầy (cô) được bổ nhiệm trong buổi lễ. 

    Trong 14 thầy cô được nhận quyết định bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Công Ước của Ban Thanh tra vinh dự nhận: Quyết định số 2622/QĐ-HVN ngày 24 tháng 7 năm 2019 bổ nhiệm ông Nguyễn Công Ước, Thạc sĩ, Giảng viên, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Thanh tra, giữ chức Trưởng Ban Thanh tra, nhiệm kỳ 2016-2021.

leftcenterrightdel
 

GS.TS. Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, GS.TS. Trần Đức Viên – Chủ tịch Hội đồng Học viện, GS.TS. Phạm Văn Cường – Phó Giám đốc Học viện trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng 14 đồng chí được bổ nhiệm

leftcenterrightdel
 

Đại diện cán bộ, viên chức của các khoa, các đơn vị chức năng tặng hoa chúc mừng 14 thầy (cô) được bổ nhiệm trong buổi lễ