Đề án nâng cao chất lượng đào tạo đại học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016-2021 đã được triển khai từ tháng 11/2016, một trong số các nội dung khá quan trọng của Đề án đó là các khoa triển khai và tổ chức thực hiện đề án nâng cao chất lượng đào tạo đưa sinh viên đi thực tập, rèn nghề, thực tập giáo trình, thực tập tốt nghiệp ở các địa phương, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp, công ty (06 khoa: Công nghệ sinh học, Cơ điện, Chăn nuôi, Kinh tế và PTNT, Nông học, Thú y đã thí điểm triển khai và tổ chức thực hiện nội dung này của Đề án từ Học kì 2 năm học 2016-2017, các khoa còn lại thực hiện từ Học kì 2 năm học 2017-2018). Theo kế hoạch hàng năm, tháng 4 năm 2019, Đoàn thanh tra đã đi kiểm tra công tác triển khai thực tập nghề nghiệp/thực tập giáo trình cho sinh viên của các khoa tại một số địa phương. Kết quả kiểm tra cho thấy công tác triển khai thực tập của các khoa diễn ra theo đúng quy định, hầu hết các cơ sở nhận sinh viện thực tập đáp ứng được yêu cầu về nội dung thực tập, tạo điều kiện tốt nhất có thể cho sinh viên, phối hợp tốt với các khoa, bộ môn, giảng viên. Quan ý kiến phản hồi từ phía cơ sở nhận sinh viên thực tập, Đoàn kiểm tra nhận thấy ý thức tổ chức kỉ luật của sinh viên được đánh giá là khá tốt, chịu khó học hỏi, kỹ năng thực hành/thực tập/nghiên cứu của sinh viên được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, một số cơ sở cũng góp ý, đề nghị một số khoa/bộ môn cần điều chỉnh thời điểm thực tập của sinh viên để nâng cao hơn nữa hiệu quả thực tập nghề nghiệp/thực tập giáo trình cho sinh viên trong các đợt thực tập tiếp theo. Sau đây là một số hình ảnh của Đoàn kiểm tra tại cơ sở nhận sinh viên thực tập:

leftcenterrightdel
 Trung tâm giống cây trồng chất lượng cao Sóc Sơn-Hà Nội

 

leftcenterrightdel
Trung tâm giống thủy sản Miền Bắc tại Chí Linh Hải Dương 

 

leftcenterrightdel
Sinh viên thực tập tại UBND xã Xuân Khuê-Lý Nhân-Hà Nam